Ugrás a főmenühöz Ugrás a tartalomra

Ki tanúsíthatja az ISO/IEC:40500 szerinti akadálymentességet?

Azt nevezhetjük  akadálymentes weboldalnak, amely megfelel a világ szinte minden országában elfogadott ISO/IEC:40500 szabványnak. A szabvány hivatkozási száma: ISO/IEC:40500:2012. A tartalma a Web-akadálymentesítési útmutató, angol betűszóval a WCAG. Ebben a szabványban objektív és konkrét kritériumok találhatók. Az a weboldal nevezhető akadálymentesnek, amely megfelel ezeknek az objektív kritériumoknak.

A WCAG szabványhoz tartozó egyik dokumentum: a Weboldalak akadálymentességi felmérésének módszertana (angol betűszóval WCAG-EM) konkrétan meghatározza, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy valaki megállapíthassa egy weboldalról, megfelel-e az akadálymentességi szabványnak.

Az ISO ( Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)  dolgozza ki és teszi közzé a nemzetközi szabványokat, amelyeket a nemzeti szabványügyi szervezetek adnak ki nemzeti szabványként.  Magyarországot az MSZT képviseli az ISO-ban, és egyedül az MSZT jogosult az ISO szabványok kiadására és forgalmazására Magyarországon. ( Az izo egyben egy görög előtag, melynek jelentése azonos, pl izobár: azonos nyomású területek. )

Miért legyen szabványos a honlapom?

Bármely vállalat és szervezet foglalkozhat ISO szabványok szerinti követelmények teljesítésének értékelésével, auditálásával, felülvizsgálatával. Azt, hogy én vagy valamelyik más vállalkozó vajon rendelkezik-e kompetenciákkal a weboldal szabvány szerinti minősítéshez, a megrendelőnek célszerű ellenőriznie.

Mivel bárki tanúsíthatja, hogy egy weboldal akadálymentes, akár egy – a web akadálymentességhez semmit sem értő ember is igazolhatja. Ez természetesen csalás, és volt már példa arra, hogy egy felülvizsgálat során számonkérték és megbüntették a vállalatot, mert szándékosan olyan igazolást fogadott el, amely tartalmának megbízhatóságáról nem győződött meg.

A legtöbb esetben azonban valódi igény merül fel arra, hogy a weboldal akadálymentes legyen. Az ISO honlapján az alábbi érveket írja le általánosságban:

 1. A tulajdonosok és ügyfelek számára is növeli a vállalat iránti bizalmat.
 2. Versenyelőnyt biztosít a konkurenciával szemben.
 3. A törvényhozóknak segít, hogy a megfelelőbb  környezetet biztosítsák az emberek számára.

Ezek a szabályok tökéletesen igazak az akadálymentes weboldal nemzetközi ISO szabványát alkalmazókra is.

 1. Növeli a bizalmat, mert azt jelenti, hogy nemcsak a profitot biztosító célcsoport számára készült a weboldal
 2. Versenyelőnyt biztosít, mert átlagosan húsz százalékkal többen tudják a weboldalt használni a konkurens cégekhez képest
 3. Az akadálymentes internetezés biztosításával mindenben megfelel az Esélyegyenlőségi törvényben (1998. évi XXVI. törvény
  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) leírtaknak.

Megfelelés a szabványnak

Ahogy minden szabványt, a Web-akadálymentesítési irányelvek ISO szabványát is érdemes használni. Az MSZT honlapján a következőket írja: Ha valaki a jogszabályokat és a szabványokat betartja/alkalmazza biztos lehet abban, hogy felelősen és kellő körültekintéssel jár el.

Ahogy az ISO, úgy az MSZT sem végez web-akadálymentességi felmérést és tanúsítást. Ezért szükséges egy olyan szakembert keresni, aki megfelel a nemzetközi szabványban megadott kompetenciáknak. A megfelelő szakember kiválasztása ugyanúgy történik, mint bármely más beszállító esetén. A kritériumok: tapasztalat, referenciák, megbízhatóság, illetve a felmérés ára és időtartama. Magyarországon még csak néhányan vagyunk azok, akik a web-akadálymentességi szabványt ismerjük, és ez alapján auditot tudunk végezni. A fentiek alapján kiválasztható közülünk a megfelelő szakember.

A Web-akadálymentesítési irányelvek meghatározzák, milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie annak, aki a weboldalak akadálymentességét tanúsítja:

 1. Alkalmazott webes technológia ismerete.
 2. Az internet használatának alapos elméleti és gyakorlati ismerete, különös tekintettel az átlagtól eltérő emberek internet-használatára.
 3. A fogyatékossággal élő emberek akadályoztatottságának beható ismerete.
 4. Az internet-használat kisegítő lehetőségeinek ismerete
 5. A Web-akadálymentességi irányelvek készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
 6. A honlapok teszteléséhez felméréséhez használt módszerek eszközök ismerete.

Az ISO/IEC 40500-nak való megfelelőség tanúsítása

A nemzetközi és a magyar szabványügyi szervezet nem végez felmérést és tanúsítást, és nem akkreditál senkit sem arra, hogy tanúsítást állítson ki.

Az ISO és IEC logókat semmilyen körülmények között nem lehet kitenni az akadálymentes weboldalra, azonban a WCAG re utaló logókat lehet szerkeszteni és megjeleníteni. Mivel ezek nem elterjedtek, ezért nincs sok értelme. Ami megengedhető, hogy az oldalunkon megjelenítsük az alábbi szöveget: ISO/IEC 40500:2012 szerint akadálymentes weboldal.

Az ISO honlapján általános segítséget találunk a weboldal minősítését elvégző szakember kiválasztásához:

 1. Több felmérést végző szervezetet vizsgáljunk meg.
 2. Ellenőrizzük, hogy a szervezet használja-e a szabványhoz tartozó módszertant (jelen esetben ez a WCAG-EM).
 3. Nézzük meg, van-e bármilyen jellegű minősítése, akkreditációja. Bár a minősítés elvégzéséhez nem szükséges, segíthet a megfelelő vállalkozó kiválasztásában.

Akkreditáció

Általában a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditál tanúsító, ellenőrző, vizsgáló és kalibráló szervezeteket. A NAH a szervezet kompetenciáját vizsgálja az akkreditálási eljárás során. A szakterület függvényében az akkreditált státusz lehet a piaci működés törvényi feltétele, pl. nyomástartó berendezések megfelelőségének tanúsítása esetén, lehet piaci nyomásra pl. a vizsgáló laboratóriumok esetén.  A web akadálymentesség ellenőrzésének területén még nincs akkreditáció.  Azonban bármely megrendelő kérheti és célszerű is kérnie az általa minősítésre vagy tanúsításra felkért szervezettől, hogy igazolja a felkészültségét.

Jelenleg nincs akkreditációhoz kötve az ISO/IEC 40500 szabványnak való megfelelést ellenőrző szervezet. Néhány profitorientált külföldi vállalkozás kidolgozott már minősítő vizsgát. Az amerikai világban legelterjedtebb az IAAP, melynek két szintje is van. Az akkreditáció ára borsos, és a több területre kiterjedő vizsgákat csak személyesen lehet letenni. Évente egyszer-kétszer Európában is teremtenek ilyen vizsgalehetőséget. Ezen kívül más országokban is vannak helyi jelentőségű vizsgák. Ausztráliában Media Access kiadja a Professional Certificate in Web Accessibility minősítést egy hathetes kurzus elvégzését követően.

Túl a szabványon

A web akadálymentesség a gyakorlatban még többet jelent a szabványnál. Az eredeti szabványban négy fogyatékossági területen (látás- hallás- mozgás- értelmi) kívül mások is haszonélvezői a szabványos honlapoknak. Minden ötödik ember részképesség-zavarral rendelkezik (diszlexiások, diszkalkuliások stb. ). Az idősek, funkcionális analfabéták másképp és nehezebben interneteznek, és ebbe a kategóriába tartozik minden negyedik ember. Nagyon fontos a web-tipográfia, melynek kritériumait nem építették be a szabványba. Ezen kívül a szabvány nem tartalmaz utalást a látogatók informáltságára, böngésző-használatának fejlesztésére. Alkalmazzák a külön tájékoztatót, amelyben felsorolják a web használatát segítő lehetőségeket az operációs rendszer vagy a böngésző eszköztárából. Ilyen például a következő weblap : segítség a weboldal használatához.

Egy másik lehetőség az olvasási beállítások, mert mobiltelefonon, amikor a weboldalt nagyítjuk, akkor a szöveg széle lecsúszik a képernyőről. A Manduca sablonomban található olvasási beállításokban ezért növelhető a betűméret, és egy kényelmes nagyságra beállíthatjuk magunknak.

 

Forrás: Akadálymentes webdesign

 

Oldal tetejére